Judeţul Muscel, plaiul Nucşoara

Această circumscripţie se întindea în Nord-Vestul judeţului Muscel, teritoriu aflat azi în jud. Argeş. Era mărginită la Apus de Valea Vâlsanului, la nord de vârfurile Moldoveanu, Gălăşescu, Slănina, Urlea, Curmătura Zârnei, Şaua Radului, Curmătura Brătilei; la Est de Munţii Iezer-Păpuşa (care erau cuprinşi în plai), Depresiunea Câmpulung şi Dealul Ciocanu; iar la Sud de un şir de coline şi dealuri mici, întinse între satele Pârâieşti şi Berivoeştii Pământeni.

Făcea parte din categoria „plaiurilor”, adică a subdiviziunilor de judeţ întinse în zone de munte. Exceptând felul în care era funcţiona graniţa, organizarea plaiului nu diferea cu nimic de cea a plăşilor, adică de unităţile administrative de la de deal şi câmpie.

Plaiul era locuit doar pe o fâşie de pământ din sudul său, întinsă pe văi şi depresiuni, aflată la contactul dintre dealuri şi munţi. Aici îşi aveau vetrele 11 sate „administrative”, ce puteau cuprinde fiecare unul sau mai multe cătune: Stăneşti, Pârâieşti, Corbşori, Poenărei, Corbi, Nucşoara, Secăturile, Slănic, Berivoeştii Ungureni, Berivoeştii Pământeni, Albeşti. La recensământ au fost înregistraţi, potrivit eşantionului pe care l-am extras, 4676 locuitori. Populaţia totală înregistrată era de fapt puţin mai mare, dat fiind materialul lipsă (vezi mai jos).

 

Formularele satelor s-au păstrat sub forma copiilor care au fost trimise la Bucureşti, certificate de subocârmuitorul plaiului, Toma Urianu. Ele au fost legate într-un singur registru, păstrat azi de Arhivele Naţionale Istorice Centrale, în fondul Catagrafii, cota I/57. Registrul conţine 75 de file şi acoperă toate satele plaiului, lipsind însă formularele pentru 24 de case din satul Stăneşti.

Acest material a fost transcris în întregime, iar pe baza transcrierii a fost alcătuit setul de date de mai jos. Întregul proces l-a avut ca autor pe de Bogdan Mateescu (director proiect) şi s-a desfăşurat în perioada 2020-2021.

Cei interesaţi au acces liber la materialul digitizat, singura condiţie de utilizare este ca el să fie citat acolo unde este folosit în materiale publice.

Eşantionul de populaţie:

1837-8 formularele de recensământ general ale plaiului Nucşoara – Muscel. Fişier de date individuale, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu 1.0
xlsx
csv

Set de date cu coduri numerice pentru sex, statut în familie nucleară, statut în gospodărie şi ocupaţie (coduri HISCO), precum şi variabilele de calitate aferente.
xlsx
csv

Citaţi acest material astfel: 1837-8 formularele de recensământ general ale plaiului Nucşoara – Muscel. [fişier de date individuale, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu] 1.0. demist.iini.ro. 2021

 

Filele din registru şi centralizările făcute de recenzor aferente fiecărui sat:

1837-8 cuprins registru de recensământ general al plaiului Nucşoara-Muscel
csv
xlsx

Citaţi acest material astfel: 1837-8 cuprins registru de recensământ general ale plaiului Nucşoara – Muscel. [fişier de date centralizate, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu] 1.0. demist.iini.ro. 2021

Hartă interactivă. Satele plaiului, filele aferente fiecărui sat în registrul de arhivă, populaţia fiecărui sat prezentă în eşantion.

 


Ultima actualizare: 12 septembrie 2021