Judeţul Dolj, plasa Balta

Această plasă se întindea în Sudul judeţului Dolj, pe malul Dunării, de la satele Poiana şi Desa (în Vest), până la valea Jiului în Est. Forma pe care o avea la sfârşitul anului 1837 (când a început recensământul) ştim că a durat foarte puţin timp, din moment ce, atât mai devreme, cât şi mai târziu, au existat două plăşi pe teritoriul respectiv – Balta de Sus şi Balta de Jos. Aşadar, recensământul surprinde o perioadă din istoria judeţului în care toată partea de la Dunăre (şi de la Vest de Jiu) era organizată ca o singură unitate administrativă.

În 1837 plasa Balta era compusă din 26 de sate: Băileşti, Bistreţu, Cârna, Catanele, Comoşteni, Coveiu de Jos, Coveiu de Sus, Desa, Gângiova, Ghidiciu, Greceştii Târnava, Gighera, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Nedeia, Negoiu, Piscu, Plosca, Poiana, Rast, Rebegi, Săpata, Seaca de Jos, Seaca de Sus, Tunarii Români şi Zăvalu. La recensământ au fost înregistraţi, potrivit eşantionului pe care l-am extras, 17.727 locuitori.  Centralizarea de la sfârşitul registrului prezintă eronat suma de 16.718. Poiana era cel mai populat sat, nu doar din Dolj, ci chiar din toată Ţara Românească, cu 3705 locuitori. Cel mai mic sat al plăşii – Coveiu de Sus – avea doar 21.

Formularele satelor s-au păstrat sub forma copiilor care au fost trimise la Bucureşti, certificate de subocârmuitorul plăşii, Nicolae Gioroceanu. Ele au fost legate într-un singur registru, păstrat azi de Arhivele Naţionale Istorice Centrale, în fondul Catagrafii, cota I/9. Registrul conţine 424 de file şi nu pare a avea lipsuri importante – sunt prezente toate satele plăşii. Lipsesc informaţiile pentru 8 case din satul Coveiu de Jos şi pentru 12 case din Rebegi.

Acest material a fost transcris în întregime, iar pe baza transcrierii a fost alcătuit setul de date de mai jos. Întregul proces l-a avut ca autor pe de Bogdan Mateescu (director proiect) şi s-a desfăşurat în perioada 2020-2021.

Cei interesaţi au acces liber la materialul digitizat, singura condiţie de utilizare este ca el să fie citat acolo unde este folosit în materiale publice.

Eşantionul de populaţie:

1837-8 formularele de recensământ general ale plăşii Balta – Dolj. [fişier de date individuale, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu] 1.0
xlsx
csv

Set de date cu coduri numerice pentru sex, statut în familie nucleară, statut în gospodărie şi ocupaţie (coduri HISCO), precum şi variabilele de calitate aferente.
xlsx
csv

Citaţi acest material astfel: 1837-8 formularele de recensământ general ale plăşii Balta – Dolj. [fişier de date individuale, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu] 1.0. demist.iini.ro. 2021

 

Filele din registru şi centralizările făcute de recenzor aferente fiecărui sat:

1837-8 cuprins registru de recensământ general al plăşii Balta-Dolj 1.0 demist iini ro 2021
csv
xlsx

Citaţi acest material astfel: 1837-8 cuprins registru de recensământ general al plăşii Balta – Dolj. [fişier de date centralizate, baza de date Dem-Ist. Bogdan Mateescu] 1.0. demist.iini.ro. 2021

Hartă interactivă. Satele plăşii, filele aferente fiecărui sat în registrul de arhivă, populaţia fiecărui sat prezentă în eşantion.

 


Ultima actualizare: 8 septembrie 2021