Baza de date Dem-Ist este o platformă găzduită de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române prin care publicăm recensăminte şi liste de populaţie din Ţara Românească şi Moldova secolelor XVIII-XIX.

Importanţa mijloacelor digitale în aplicarea de noi metode ştiinţifice sau în simpla publicare de surse este evidentă deja de câteva decenii. În România, recunoaşterea acestei realităţi a dus mai întâi la progrese pentru Transilvania, prin crearea Bazei de date a Populaţiei Istorice a Transilvaniei, de către Centrul de Studiere a Populaţiei (CSP) din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Pentru teritoriul din afara Carpaţilor digitizarea a atras puţin interes. Dacă multă vreme a existat prejudecata că „nu există surse”, astăzi vedem că ies la iveală din ce în ce mai multe, unele şi sub forma de ediţii în format tradiţional (de carte). De fapt, s-a publicat îndeajuns de mult încât să ne punem întrebarea: la ce putem folosi acest material şi cum? Dacă luăm în calcul şi ce nu s-a publicat, sursele păstrate până azi oferă o perspectivă încurajatoare, dar şi copleşitoare. De la evidenţe fiscale, la formulare de recensământ şi de stare civilă, materialul din arhive conţine milioane de înregistrări, care nu pot fi valorificate eficient şi la deplinul lor potenţial decât în format digital.

Ideea creării unei baze de date pentru contextul istoric amintit datează de mai mulţi ani. Acest proiect a fost pus în practică datorită finanţării acordate de Fundaţia „Patrimoniu” din Fondul Recurent al Donatorilor (grantul nr. GAR-UM-2019- II-2.9-10), prin programul de granturi ale Academiei Române. În urma câştigării competiţiei din 2019 (GAR-UM-2019) acest instrument a fost creat de o echipă formată din două persoane, angajaţi ai Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”:

• Bogdan Mateescu, director de proiect, responsabil ştiinţific, însărcinat cu editarea surselor (alcătuirea seturilor de date istorice) şi

• Nicolae Coman, membru în proiect, responsabil IT, însărcinat cu crearea site-ului şi a interfeţei online.

Dem-Ist are o dublă sursă de inspiraţie: proiectul MOSAIC, care pune la dispoziţie eşantioane de populaţie, şi HPDT, care permite în plus căutarea online de nume de persoane. Luând ca model ambele părţi, oferim publicului interesat atât seturi de date ce pot fi descărcate pentru lucrul direct, cât şi posibilitatea de a explora online o parte din conţinutul lor.  

Am lansat Dem-Ist în toamna lui 2021, cu eşantioane de populaţie restrânse, însumând 22403 de indivizi cuprinşi în recensământul general din 1837/8 (Ţara Românească). Cu timpul sperăm să acoperim cât mai mult din sursele istorice existente şi să extindem funcţionalităţile platformei.

Dorim să încurajăm pe această cale nu doar accesul mai uşor la informaţie pentru publicul larg şi cel specializat deopotrivă, dar şi o mai bună integrare a demografiei şi statisticii în cercetarea istorică, în special în istoria socială şi economică.

 

Bogdan Mateescu, director de proiect

Ultima actualizare: 18 august 2021